درباره ما

فروشگاه اینترنتی پارادایز به همت محمد حسین والیزاده در جهت توزیع و پخش انواع بذر کاکتوس و ساکولنت و عرضه انواع گل های زینتی اپارتمانی و همچنین خدمات آموزشی در راستای افزایش اطلاعات عمومی مردم کشور در مورد کاکتوس ها، ساکولنت و انواع گل و گیاه شروع به کار کرده است.

google-site-verification=zKQAZ2AN6A3cSsriIqNuAcWBo_DjCeGyv3VnylBfj2Y